Gölvadisi Kültür ve Yaşam Dergisi / İsmet Cerit Yazıları

Gölvadisi Nisan / Mayıs 2019 Kültür ve Yaşam Dergisi
Çekmece-i Kebir

Antik Çağdan Günümüze Büyük Çekmece

ÇEKMECE-İ KEBİR

İstanbul'un uzak batısındaki en önemli menzil köyü olan Osmanlı Dönemi Büyükçekmece'sine Mimar Sinan eserleri damga vurmuştur.
Evliya Çelebi

Sultan sorar: “Mimarbaşı, İstanbul'a su getirmek mümkün müdür?" Mimarbaşının cevabı: “Beli sultanım, mümkündür. Ancak çok ağır bir şartı var. “Nedir o mimarbaşı?” Sultanım, altın dolu keseleri uç uca dizmek şartıyla ancak İstanbul'a su gelebilir. “Kanuni’nin cevabı şu olur: “Mimarbaşı sen İstanbul'a su getirmenin mümkün olup olmadığını söyle. Eğer mümkünse ben keseleri uç uca değil, yan yana dizmeye razıyım. “Bunun üzerine Mimar Sinan kolları sıvar ve İstanbul'un dışındaki sulan Kağıthane civarında belli yerlerde toplar, oradan da dere içlerine büyük geçitler yaparak İstanbul'a getirir ve şehrin belli meydanlarında umumi çeşmeler yaparak suyu akıtır. Bu çeşmelerin tamamı da kırkı bulur. Ve Kırk Çeşme suları akmaya başlar. O güne gelinceye kadar, musluk gibi bir adet olmadığı için sular boşa akıp gitmektedir. O gün çok pahalıya mal olan suyu artık bostanlara, yollara akıtmak istemiyorlar ve ilk defa İstanbul'da lüle dedikleri musluğu çeşmelere koyuyorlar.

Su böylesine pahalıya geldiği ve kıymet kazanmaya başladığı için Kanuni bir ferman çıkar, ve der ki: "İstanbul meydanlarındaki umumi çeşmeler halkın malıdır. Hiç kimse bu çeşmelerden gizlice yeraltından evine su alamayacaktır. "Bu umumi kaidenin bir istisnasını da koyar Kanuni. O da özel olarak Sinan'a iletilir. Denir ki: "Sen İstanbul'a böylesine güzel bir çalışma sonunda kırk çeşme sularını getirdin. Sen evine özel olarak bir lüle su alabilirsin." Ve Süleymaniye civarındaki meydan çeşmesinden Sinan'ın evine özel olarak yol yapılır ve su akıtılır. Böylece Mimar Sinan evinde özel suyu olan tek kişi olur.”


Sinan’ın eserlerini anlatan iki önemli kaynak kitap olan ve onun zamanında yazılan “ Tezkiretü’l Bünyan” ve “Tezkiretü’l Ebniye” (binalar kitabı) Büyükçekmece’deki bu eserleri de kaydetmiştir.

Mimar Sinan
Prof. Dr. Ünal ÖZİŞ’in “Mimar Sinan Köprüleri” çalışmasında yer alan tespitlerine göre; köprünün Büyük Çekmece yönüne doğru olan ilk iki kemerdeki gözler 7 tanedir ve bu gözlerin azami kemer açıklıkları 7-9 m. arasında değişmektedir. İlk kemer 157 m. ikincisi ise 135 m.dir. Üçüncü kemer 5 gözlü ve azami açıklığı 7 metredir. Bu kemerin uzunluğu ise aynı çalışmada 101 m. olarak verilmiştir. Mimar Sinan yakasına yaslanan son kemer ise 184 m. olup 9 gözlü ve azami kemer açıklığı 12 m. olarak kayda girmiştir. Köprü 7.17 m. genişliğinde olup, kemerlerdeki gözlerin yükseklikleri birbirine eşit değildir. Bu durum köprünün inişli çıkışlı yapısından sebeptir.

Köprüyü öne çıkartan bazı mimari ayrıntılar göze çarpar. Bunlardan ilki köprünün bu geniş göl ağzına inşa edilmesi sırasında rastlanan zorlukların aşılması ile ilgilidir. Tezkiretü'l – Bünyan’da bu durum şöyle dile getirilmektedir ;

Her ayağına bir kalyon misal sanduka çatulup ab-ı deryayı dolandılar ve büyük tulumlar ile Süleyman devleri çeküp boşalttılar ve ziba muhkem sütunlardan iki üç adet adem boyu kazıklar şahmerdi ile aralarına kurşun akutup yekpare şeklen bağlandı.”

Büyükçekmece’nin adının tarih boyunca adeta Sinan ile anılmasındaki en büyük etken hiç şüphesiz ki onun harikulade zekasının ve çalışkanlığının ürünü olan köprü olmakla beraber buradaki diğer yapıtlarıyla Sinan bu köyün şanına şan katmıştır.

İstanbul’un uzak batısındaki en önemli menzil köyü olan Büyükçekmece’deki Mimar Sinan eserleri, onun yaşamına damga vuran çok önemli mimari yapılardır.

Önümüzdeki sayıdaki yazımızda Büyükçekmece’nin Osmanlıdan Cumhuriyete geçişten önceki son dönemlerine ilişkin, İktisadi ve sosyoekonomik durumuna, Büyük balkan göçüne, Sultan Abdülmecid’in Büyükçekmece ziyaretine Büyükçekmece madenlerine ve 1894 İstanbul depreminden, 1900 lü yılların başına kadar geçen süreyi ele alacağız.

Kaynakça; Büyükçekmece Belediyesi
Büyük Medeniyetlerin Büyük Kenti Büyükçekmece Ansiklopedisi
https://islamansiklopedisi.org.tr
http://acikerisim.fsm.edu.tr/büyükçekmecetürkeserleri
http://www.trakyagezi.com adreslerinden alıntılanarak değiştirilmiştir.